SERVICE-GARANTI


Vi garanterer at arbeidet blir utført på best mulig måte, til avtalt tid.
Ved uteblivelse, slurv eller forsinkelser, slipper du å betale for arbeidet det gjelder! 

Vi kan etter gratis befaring sette sammen et tilbud som er tilpasset dine
krav, behøv og økonomi.

Referanser

Ønsker du uttalelser fra våre referanser, ta kontakt med oss.
WiPlog
GRATIS befaring og tilbud etter behov og økonomi.
Ya Vask Service org.nr: 915 116 175 E-post: post@yavaskservice.no Telefon: 915 116 175